Lijst met regels

Lijst met regels

U bevindt zich hier:
Geschatte leestijd: 4 min.

Regels

In de menu’s Extensions, Routines, Inkomend en Keuzemenu (Acties) maakt u regels aan die tezamen de call flow bepalen van een actie.

Een regel kan verwijzen naar een andere regel, bijvoorbeeld een keuzemenu.

Elke type regel kan gestart worden door een conditie. Deze condities zijn:

  • Onvoorwaardelijk → voer deze regel altijd uit
  • Status → indien niet beschikbaar, indien geen antwoord, indien bezet, indien niet mogelijk
  • Caller-ID (CLIP) → voer de regel uit als het bronnummer overeenkomt. Zie CallerID matching.
  • Tijdregels → voer de regels uit als de geselecteerde tijdregel waar is.
  • Schakelingen → Voer de regel uit als de geselecteerde schakeling aan of juist uit staat. Zie ook Schakelaars

Type regels

ACD (wachtrij)

Maak een regel voor een al aangemaakte wachtrij.
Condities → alle

Answer

Gebruik deze regel om de pbx inkomende gesprekken te laten opnemen en er eerst audio moet zijn. Bijvoorbeeld om wachtmuziek af te spelen, bij wachtrijen, keuzemenu’s.
Wait: aantal seconden dat gewacht moet worden. Standaard is 1 seconde.
Condities → alle

Api Events

Incoming call event: → Yes, No
Internal dial event: → Yes, No
Answered event: → Yes, No
Finished event: → Yes, No
Condities → alle

Call a call group

CallGroup: selecteer een reeds aangemaakte belgroep
Timeout: aantal seconden tot time-out. Standaard 7 seconden.
Condities → alle

Call an external number

Number: het externe telefoonnummer in hetzelfde formaat als wanneer er gebeld zou worden vanaf een telefoon.
Outbound trunk: kies een specifieke trunk, of gebruik de default trunk
Timeout: aantal seconden tot time-out, standaard geen time-out
Inbound CLID handling: Use defaults, keep original, Use DID.
Als uw provider het toestaat, kan de originele callerID worden getoond aan het externe nummer.
Condities → alle

Call an IVR (Roep een keuzemenu aan)

Link aan een al aangemaakt keuzemenu.
Condities → alle

Conference room

Link aan een al aangemaakte conferentiekamer.

Condities → alle

Data collection – Bestaat niet meer onder deze naam: zie bij Webhooks

Echo test

Play prompt: speel een geluidsfile met uitleg/
Condities → alle

Forward a fax to e-mail

Email: e-mailadres van de ontvanger
Condities → alle
Zorgt u ervoor dat de SMTP-server ingesteld staat in het menu Systeem/Opties/E-mail en SMTP.

Hang up the call

Condities → Alle

Local extension
Condities → alle

Local voicemail

Play greeting: Speel de begroetingsfile af.
Play instructions: Speel een file af waarin instructies aan de beller worden gegeven.
list of voicemail boxes
Condition → alle

Override Outbound CID

Anonymous: Yes, No
New Caller-ID number: niet aanpasbaar als Anonymous op ‘Yes’ staat.
Condition → alle

Pause Queue Member

ACD: All (default) of selecteer de gewenste wachtrij.
Sound: default of selecteer een geluidsfile naar wens.
Condition → alle

PBX user

User: lijst van alle aangemaakte gebruikers.
time out: aantal seconden totdat het rinkelen stopt.
Condition → alle

Play a sound file

Sound: lijst van opgenomen of geïmporteerde geluidsbestanden.
Condition → alle

Play a sound and loop

Sound: lijst van opgenomen of geïmporteerde geluidsbestanden.
Condition → alle

Record call

Upload: Default, Yes, No
Target URL: Toegestane waarden zijn: ‘http’, ‘https’, ‘ftp’, ‘ftps’, ‘sftp’, ‘mailto’ URLs.
Filename: Bestandsnaam voor de geüploade bestanden.
Delete after sent: Default, Yes, No
Condition → alle
Zie Opgenomen gesprekken voor meer informatie.

Record custom sound

Sound name: lijst van opgenomen of geïmporteerde geluidsbestanden
Maximum sound duration: duur van het geluid in seconden.
Maximum silence duration: duur van de stilte in seconden.
Keep silence: on/off – verwijdert stilte uit het bestand.
Play beep: on/off – laat een piep horen aan het begin van de opname.
Multi-language: on/off Geeft u de mogelijkheid om meerdere talen te gebruiken voor de zelfde geluidsopnames.
Condition → alle

Routine

Routine: lijst met routines
Condition → alle

Set alert/ring tone

Audio source: internal, PBX sound, Custom URL
Sound or URL: lijst van beschikbare geluiden wanneer ‘internal’ of ‘PBX sound’ is gekozen en URL wanneer URL als audiobron is gekozen.
Alert type: external call, internal call, group call of custom (default strings die gebruikt worden zijn ‘alert-external’, ‘alert-internal’, ‘alert-group’).
Info string: wanneer u ‘custom’ kiest, kunt u uw eigen tekst gebruiken voor het Alert Type.
Condition → alle

Set CID name

Look up in phone book: yes – fullname, yes – org. or fullname, no
Fallback name: als er geen match wordt gevonden, wordt deze tekst gebruikt.
Condition → alle

Set language

Language: lijst met talen, bepaalt welke geluidsbestanden worden afgespeeld.
Condition → alle

Set text prefix

Prefix: vrije tekst die in het display van de telefoon wordt getoond.
Replace: yes/no Vervangt of voegt tekst toe aan tekst die al in andere regels ingesteld is.
Condition → alle

The Receptionist Console

Timeout: time out in seconden
Room: De receptiekamer zoals gedefinieerd in het menu Acties/Receptie
Answer and put on hold → Yes, No
Leave TRC-room: stel in als het gesprek de receptiekamer moet verlaten en naar de volgende regel in het belplan moet gaan. De standaard is “On timeout only”
On timeout only: wanneer het aantal seconden is bereikt, naar de volgende regel in het belplan.
When unavailable or busy: wanneer telefoonstatus van receptionist onbereikbaar of in gesprek is, ga naar de volgende regel in het belplan.
Condition → alle

Toggle a switch

Switch: lijst van Schakelingen zoals aangemaakt in Acties/Schakelingen.
State: default state on/off/toggle
On sound: welk geluid te spelen wanneer ‘On’ gekozen is.
Off sound: welke geluid af te spelen wanneer ‘Off’ gekozen is.
Condition → alle

Unpause queue member

ACD: All (default) of selecteer de gewenste wachtrij.
Sound: default of selecteer het gewenste geluidsbestand.
Condition → alle

Voicemail Menu

Use caller’s mailbox: zet op AAN als de vraag naar het mailbox-nummer overgeslagen moet worden.
Skip password prompt: zet op AAN als het wachtwoord overgeslagen moet worden. Condition → alle

VoIP Phone

Phone: lijst met toestellen zoals aangemaakt in Communicatie/Toestellen
Timeout: time out in seconden om naar de volgende regel te gaan. Leeg is geen time-out.
Condition → alle

Wait

Interval: wachttijd in seconden.
Condition → alle

Webhooks *voorheen Data Collection)

Hiermee kunt u een externe webserver banaderen

Prompt: welk geluid moet worden afgespeeld.
Number of digits: maximumaantal karakters dat geaccepteerd mag worden. 0 = geen maximum, en geen input mogelijk als Exact length’ is geactiveerd.
Exact length only: Yes/No. Bij ‘Yes’ wordt alleen het opgegeven aantal geaccepteerd.
Service URL: ‘https’ of ‘http’ URL van de remote server
Request method: POST, Get
Request body: request body for POST
Response body regexp: regular expression om de succesvolle response body te matchen.
On success: Continue, Extension, IVR
Condition → Alle

Was dit artikel nuttig?
Nee