Wildcards in het belplan

Wildcards in het belplan

U bevindt zich hier:
Geschatte leestijd: 1 min.

Vanaf versie 4.0.3 kunt u uitdrukkingen gebruiken waarmee u nummerpatronen kunt toestaan als DID-nummers. Op deze manier kunt u voor inkomend verkeer ook meer dan 1 nummer matchen. Hiervoor kunt u wildcards gebruiken.

Toegestane DID-nummer

 • Gewone nummers
  • moeten beginnen met een cijfer, letter of “+”
  • mogen alleen alfanumerieke karakters bevatten (geen”_”)
 • Patronen
  • moeten beginnen met “_”, “_+”, of “+_”
  • mogen de volgende karakters bevatten: 0-9 A-Za-z
  • mogen passende paren ‘[‘ en ‘]’ bevatten met daartussen cijfers en/of cijferreeksen (een reeks bevat twee cijfers, gescheiden door ‘-‘).

U kunt individuele DID’s gebruiken die binnen een reeks vallen die u opgegeven heeft als wildcard. Dus als de volgende twee DID’s in uw inkomend belplan hebt aangemaakt:

 1. DID _+3120123456X en
 2. DID +31201234567

is dat prima. De tweede regel wordt gebruikt wanneer dat specifieke nummer binnenkomt en de eerste regel met de wildcard is van toepassing op de overige nummers die aan de wildcard voldoen.

Voorbeelden

Stel dat we een reeks met 100 opeenvolgende nummers hebben, waarvoor dezelfde regels in het belplan moeten gelden: +31201234500 tot +31201234599.
We maken een inkomend nummer aan met 2 wildcards zodat alle nummers in de reeks daaraan voldoen: _+312012345XX
We maken één of meerdere regels aan met dit patroon (extensie, belgroep, routines ed.) zodat bijvoorbeeld inkomend nummer 0031201234511 gematcht wordt met deze regel(s) in het belplan.

U kunt er ook voor kiezen om slechts een deel van de reeks van 100 nummers te matchen. Bijvoorbeeld door dit patroon te maken:

_+312012345[0-2]X

In dit geval wordt elk nummer tussen 0031201234500 and 0031201234529 gematcht.

En het patroon

_+312012345[3-9]X

Matcht alle overige nummers.

Was dit artikel nuttig?
Nee